De Kruidenstee besteedt de uiterste zorg aan de actualiteit en de betrouwbaarheid van de informatie op haar website. Desondanks kunnen er onjuistheden in voorkomen. De Kruidenstee is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden in of onvolledigheid van de verstrekte gegevens, noch voor schade door problemen, veroorzaakt door of gepaard gaande met het verspreiden van informatie via internet of door technische storingen.

De Kruidenstee kan niet garanderen dat de op de site vermelde links (nog) juist zullen zijn wanneer deze worden geraadpleegd. De Kruidenstee aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar (al dan niet via links) wordt verwezen.

Ook aanvaardt De Kruidenstee geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit het niet, niet tijdig of niet volledig ontvangen of verwerken van aan haar verzonden e-mailberichten.